+ گزارش پروژه مهر


                       <<بسمه تعالی>>

 

امام جواد(ع)می فرمایند:برترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج است .

با سلام و عرض تحیت و احترام به محضر شما عزیزانی که در تلاش واهتمام شبانه روزی

جهت پیشرفت استعداد وخلاقیت های نیروی انسانی وعوامل آموزش و پرورش هستید تااز طریق آنان بتوانید به نسل های آتی جامعه که امید و آینده سازان کشور هستند گزیده ای از فعالیتها و اقدامات قبل از بازگشایی مدارس و همچنین روز بازگشایی ودرادامه برنامه های تدوین شده در طول سال تحصیلی88-87آموزشگاه شهید حبیبی عدل1 رابه حضورتان ارسال می گردانیم.

از ابتدای دستورالعمل اجرایی پروژه مهر87 تا بازگشایی مدارس ماههای عزیزی را پشت سرنهادیم مه شعبان وماه رمضان و ماه شوال کخ از ماههای بهاری وعطرانگیزمسلمین جهان است واثرات همین ماههای پربرکت و عظیم ما را در انجام کارهایمان چه در زمینه های آموزشی و چه در زمینه پرورشی یاری می رساند.

قبل از شروع اقدامات ابتدا مدیریت آموزشگاه برنامه ریزی های لازم را انجام دادندونیروهای مورد نیازدر هر بخش را ساماندهی نمودند که از طریق این تقسیم کار زودتروسهل تر به مقصودموردنظروهدف نمای که شکوفایی استعدادهای نهفته چه در زمینه همکاران و دانش آموزان آموزشگاه بود برسیم.

مدیران محترم آموزشگاه در نوبت صبح و عصر هر یک به صورت ابتدا مجزا وسپس هماهنگ میزان مبالغ مورد نیاز برای تجهیزات آموزشگاه را عهده دارشدند و به این ترتیب مواردی را که باید در آن هزینه هایی صورت می گرفت.

همراه با نیروی انسانی کارآمد و وسایل و امکانات را بررسی کردند مهمترین کاری که در آموزشگاه قابل بررسی وتجهیز بود تعمیرات در کابل های برق و سیم کشی داخلی آموزشگاه بود که بسیارحائزاهمیت بودوچندین نیروی ماهردراین زمینه کمر همت بستند و بر اساس گفتگو با مدیران دو شیفت آموزشگاه کابل های برق آموزشگاه به صورت کامل تعمیر و تعویض گردید.

احترام بعدی در زمینه سرویس آب گرم وآب سرد آموزشگاه بود که در این زمینه نیز از اعضای کارشناسی در این زمینه استفاده شودو سرویس دهی کاملی در این زمینه نیز انجام گرفت.سرویس های بهداشتی نیز در زمینه آب سرد و آب گرم و سطلهای زباله وتهویه مورد بررسی انجام گرفت و لوله های صابون مایع نیز موردکنترل واقع شود.


هر یک از دو شیفت اتاق های خاصی را جهت دفتر معاونین ,کتابخانه وآزمایشگاه وهمچنین دفترتربیتی –پرورشی انتخاب نمودند تا بتوانند در هر یک از این اتاقهااقدامات خاص خود را انجام دهند.

باغبانی باغچه های آموزشگاه را باغبان مدرسه با همکاری صمیمانه آقای ساوری و جانم ساوری با ذوق و سلیقه عهده دار شدندوبا هرس نمودن درختان و کاشت گلهای پائیزی و درخچه های کوچک و همچنین تخم های پونه ای که خانم ساوری در آن پاشیده بودند زینت بخش باغچه آموزشگاه بود.

کلیه میز و نیمکت های شکسته بیرون از حیاط ریخته شدوچوبهای قابل استفاده را ازغیر قابل استفاده جدا نمودیم که با همکاری بیش از پیش مستخدمین عزیز این عمل انجام شد.

در نوبت صبح به دلیل استفاده بسیار زیادی که دانش آموزان به آموزشگاه داشتند هزینه قابل چشمگیری جهت خرید صندلی های راحت ، میز آزمایش وپیش میز دانش آموزان وهمچنین وسایل ومواد آزمایشگاه پرداخته شد وکمد هایی که جهت چیدمان وسایل آزمایشی در آزمایشگاه قرار گرفت .تعدادی از این کمد ها از قبل وجود داشت وبه یک رنگ زدن ودست کشیدن قابل استفاده بود اما تعدادی مجبور به تهیه آن شدیم وهمچنین لوله کشی آب سرد وگرم در آزمایشگاه ونورمناسب وبرق کشی وتهیه یک رایانه در آزمایشگاه از اقدامات قابل ذکر دبیرستان شهید حبیبی عدل 1 بود که به صورت تصاویری حضورتان به نمایش درخواهیم آورد .ودر همین راستا کلیه لوازم اسقاطی وغیر قابل استفاده در آزمایشگاه هم به بیرون ریخته شد ومتصدی آزمایشگاه سرکار خانم امیر آزادی دراین زمینه به تلاش پرداختند و از برچسب های مناسبی جهت مشخص نمودن وسایل استفاده شد .

در محوطه راهرو وهمچنین دفتر دبیران 2 آب نما توسط مدیران خریداری شد که به همراه گلدانهای سرسبزوزیبایی در محوطه راهرو ظاهر زیبایی راایجاد نمود.

در زمینه ورزشی میزهای شطرنج وخط وخطوط زمین والیبال وتورهای بسکتبال و والیبال و محوطه زمین داژبال و میز شطرنج مشخص شد که در این زمینه از نظریتت مربیان ورزش  استفاده زیادی شد و اتاقکی در انتهای حیاط آموزشگاه در کنار نمازخانه با همکاری   دانش آموزان و دبیران ورزش نقاشی شد وبسیارمکان زیبایی را فراهم آورد.

در محوطه نمازخانه آموزشگاه دو شیفت سعی داشتند همکاری لازمه را انجام دهند که در این قسمت بیشتر پای معاونین پرورشی پیش کشیده شدوباخریدونصب پردهای در قسمت سن نمازخانه و شستشوی پرده پنجره های نمازخانه و فرش های نماز خانه و دستمال کشیدن بر در ودیوار نمازخانه که با همت زحمتکشان و مستخدمین آموزشگاه این کار انجام شد.

همچنین با همکاری و هنرمندی جناب آقای تهرانی بوسیله یونولیت طرح های زیبایی بردرو دیوار نمازخانه انجام گرفت که این کار یک روز جمعه از صبح تا شب را در بر داشت .


پرده های کلاسهای درس شستشو شدو کلاسهایی که پرده آنهامناسب نبود تعویض شد همچنین برای هر یک از دفاتر دبیران-معاونین-مدیریتها-آزمایشگاه-آبدارخانه-دفترداری پرده هایی تهیه وآویزشدند.

در بهسازی فضای آموزشگاه جای دارد علاوه بر کادر آموزشگاه و خدمتگزاران از انجمن اولیاءومربیان و شهرداری و شورای شهرچهار دانگه و خیرین مدرسه ساز تقدیر وتشکری بسیار زیادی بعمل آید که ما را در این مهم چه از لحاظ فکری و چه در زمینه مالی و فرهنگی کمک رساندند.

کتابخانه آموزشگاهبا کمک معاون تربیتی و چندین دانش آموزان و همچنین خانم عامری که بسیار در این زمینه علاقمند هستند مهیا شدو کتابها به صورت موضوعی چیدمان شد و میزو صندلی های را جهت مطالعه دانش آموزان وهمچنین تخته ای برای استفاده درساعاتی که دبیران به همراه دانش آموزان به کتابخانه مراجعه می کنند در کتابخانه فراهم شد همچنین نوشته کتابخانه مرکزی با خطی خوش برسر در کتابخانه ورود دانش آموزان را خوش آمد گفت در همین راستا نیز کتابدار آموزشگاه ومربی تربیتی سعی کردند در همان ابتدای سال تحصیلی نمایشگاهی را با عنوان هفته دفاع مقدس وعلم وادب آماده سازند.

کلیه کلاسهای درس توسط مستخدمین عزیز وتلاشگر شستشو ونظافت شد ودر هر کلاسی سطل های زباله همراه با کیسه های زباله وساعت دیواری قرار گرفت در همه کلاسها و دفاتر قاب عکس امام ورهبر عزیزمان نصب شد.

زمان ثبت نام که سعی کردیم تا 20 شهریور به پایان برسد لیست هایی تهیه وکلیه مشخصات لازمه دانش آموزان وهمچنین قسمتی جهت قابلیت های آموزشی و پرورشی ها دانش آموز مشخص گردید.

دفتر پرورشی شیفت صبح به راهرو پایین انتقال یافت وکمدهایی مشخص شد تا در آن وسایل و امکانات لازمه جمع آوری شود.اتاق مشاور نیز در طبقه بالا وانتهای راهرو مشخص شد و مشاورین ومربیان تربیتی هریک به تزیین اتاق پرداختند وبه تبلیغات لازم جهت کنترل صحیح دانش آموزان پرداختند.

شعار دانش آموزان توسط مربی تربیتی اینگونه تغییر یافت .

دانش آموزان در حالی که دستهایشان را بالا میبردند شعارشان این بود :

شکوفایی استعداد .... با گفتن از جلو نظام شعار سرمیدادند :پیام رهبر ماست ...

                      در حالت خبردار : جانم فدای رهبر .

مربیان تربیتی سعی کردند از اولیا دانش آموزان جهت پیشبرد اهداف پرورشی استفاده کنند ودر ابتدای سال دانشجویان موفق در کنکور سراسری را دعوت نموده و بنری جهت اطلاع رسانی به سایرین که نام انان را در برداشت بر حیاط آموزشگاه تهیه نمودند وقبل از بازگشایی مدارس طرحی برای بازگشایی مدارس وبا تماس ،دانش آموزان مبتکر وخلاق وپر استعداد را دعوت نمودند تا بتوانند برنامه آغازین سال تحصیلی را به نحو احسنی انجام دهند.

هفته آخر شهریور ماه دوشنبه روز مناسبی بود برای تشکیل شورای دبیران وانتخاب نماینده دبیران وبعد از انتخاب نماینده کلیه اقدامات انجام شده وقابل اجرا توسط مدیریت ومعاونین ومربی تربیتی به وی بازگو شد.

یکی از مهمترین اقدامات درتهیه سرویس ایاب وذهاب دانش آموزان بود که سعی شد از ماشین وسرویس دانش آموزی را دارا باشند.

مدیریت آموزشگاه توسط کادر دفتر داری کلاس بندی دانش آموزان را انجام داد بطوریکه در هر کلاسی هم دانش آموززرنگ،متوسط وضعیف جای گیرد و علاوه بر آن تحت نظارت مدیر برنامه ریزی برای آزمونی تستی در همان ابتدای سال تحصیلی شد بطوریکه از این تقسیم بندی مطمئن شویم ومورد تایید قرار گیرد.

سپس کلاس بندی را به شکل اثبات شد وقانون انجام گیرد .

اقدامات روز بازگشایی :

-بعد از ورود دانش آموزان ابتدا توسط معاونین نظارت کاملی صورت گرفت تا همه دانش آموزان با خرم آموزشگاه وارد شوند.

- برسر در آموزشگاه به همه دانش آموزان پیام خوش آمد گویی به کلیه عوامل آموزشی و تربیتی ودانش آموزان نوشته شد.

اسپند دود کردن که رسم دیرینه ایرانیان است توسط خانم ساوری بصورت زیبا ومرتب در فضای آموزشی انجام می شد و شوق واشتیاق وهیجان در همگان موج می زد.

کلاس بندی ها بصورت تایپی نوشته شده بود و اسامی بر روی برد حیاط نوشته شده بود همه دانش آموزان دبیرستان شهید حبیبی عدل بعد از شنیدن صدای زنگ بر صفوف مرتبی ایستادند وبه ترتیب به نمازخانه آموزشگاه روانه گشتند .

- حاملان قرآن به شکل زیبایی قرآن را حمل و به دستان دانش آموزقاری رساندند وآیاتی چند از سوره علق قرائت شد وبعد از آن دانش آموزان تواشیحی را همنوا با هم خواندند و سپس حاملان قرآن همراه با شمعهایی مشکی که نشانگر23 ماه مبارک رمضان بود مکان را ترک نمودند .

بعد از قرائت کلام ا... مجید سرود جموری اسلامی قرائت شد و سپس زیارت عاشورا با حضور کلیه همکاران ودانش آموزان پذیرایی شد.

- چکیده ای از وصیت نامه شهید بزرگوار ذکریا حبیبی عدل به عنوان هم قسم شدن با آن شهید بزرگوار قرائت شد وبعداز فرستادن فاتحه و صلواتی برای شادی روح آن عزیز به سراغ برنامه بعدی رفتیم.

حضور اعضای شورای شهروخوش آمد گویی به دانش آموزان واعلام آمار دانش آموزانی که از این آموزشگاه به جمع دانشجویان پیوستند را اعلام کردند که آمار چشمگیری بود.

سپس به کلیه دانش آموزان اعلام شد که به مناسبت شب 23ماه محرم برنامه های بعدی2روز آینده به همراه برنامه هفته دفاع مقدس برگزارخواهد شدواز همه دانش آموزان خواستیم که از نمایشگاه کتاب دیدن فرمائیدونظرات خود را بیان کنند.

روز پنجشنبه 4مهرماه بعد از ثبت نام دانش آموزان شرکت کننده در راهپیمایی دفاع مقدس  بر طبق وعده ای که داده بودیم مراسم خود را آغاز کردیم و بعد از اجرای مراسم آغازین ابتداازهمکارانی که سال گذشته در سمت های دفتر داری و غیره بازنشسته شده بودند تجلیل بعمل آمدوهمچنین برای دانش آموزان پذیرفته شده در کنکور جشنی برگزار نمودیم.

در پایان در رابطه با دو برنامه طراحی شده آموزشی و پرورشی با دانش آموزان سخنانی درمیان گذاشتیم و با آنان در رابطه با عضو پذیری صحبت نمودیم همچنین برنامه ریزی برای روز جهانی قدس و راهپیمایی آن روز را با دانش آموزانی که ثبت نام نموده بودنددرمیان گذاشتیم.

به میمنت سال شکوفایی و خلاقیت و خجسته روز عید سعیدفطر خلاقیت جدید سال جاری را

پس از عید سعید فطر آغاز نمودیم و با طرحهای جامع با نامهای آلائ و 313 که طراحی فرهنگی و پرورشی است با اهداف ساختن یک جامعه آرمانی در آموزشگاه شروع به کار کردیم ابتدا این طرحهارا با مدیریت آموزشگاه در تاریخ 23 مهرماه قبل از اولین جلسه شورای دبیران که جناب آقای دهقان نیز در آن حضور داشتند در میان گذاشتیم و سپس در روز سه شنبه جشن شروع کار پرورشی و خلاقیت خودرا با شعار ابتکار رمزرسیدن به آمال وآرزوهای جامعه انسانی است آغاز نمودیم.

البته قابل ذکر است طرح و پیشنهاد اولیه به اداره آموزش و پرورش شهر چهاردانگه منتقل کردیم وهم اکنون در مراحل ابتدایی اجرای این طرح هستیم و علاوه بر مدیریت آموزشگاه سرکار خانم شمس دانش آموزان دوره دبیرستانی و پیش دانشگاهی نیز از آن استقبال زیادی کرده اند.

امید است با الطاف الهی و نظر آقا صاحب الزمان این طرح پرورشی و تربیتی تا 20 آبان مقارن با ولادت امام رضا (ع)تا حد زیادی قابل اجرا دراید ودرادامه نتایج آن به صورت کتبی ودرقالب یک برنامه نرم افزاری تا نیمه اول اسفند ماه به اطلاع اداره آموزش و پرورش و کلیه علاقه مندان به امور پرورشی رسانده شود.

نویسنده : دبیرستان دولتی حبیبی عدل ; ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٧
comment نظرات () لینک


+ تجزیه آمونیوم دی کرومات

وسایل مورد نیاز :بشر، لوله ی آزمایش ، هم زن شیشه ای توری نسوز و کبریت

مواد مورد نیاز :آمونیوم دی کرومات

روش کار: ۵gr از آمونیوم دی کرومات را توزین کنید و آن را روی توری نسوز یا درون یک تشتک شیشه ای بریزید. سژس توری را روی یک کاغذ A4 قراردهید برای شروع واکنش کبریت را روشن کنید و به مدت چند ثانیه به طور مستقیم روی دی کرومات بگیرید. به محض شروع واکنش شعله ای کبریت را دور کنید . مشاهدات خود را یادداشت کرده،فعالیت های زیر را انجام دهید.

1- در هنگام ژیشرفت واکنش یک بشر 250ml را به طور وارونه چند سانتی متر بالاتر از مخلوط آزمایش نگه دارید چه مشاهده می کنید ؟ چه نتیجه ای از این مشاهده می گیرید

2-واکنش تجزیه آمونیوم دی کرومات را نوشته و موازنه کنید

نویسنده : دبیرستان دولتی حبیبی عدل ; ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٧
comment نظرات () لینک


+ فعالترین آزمایشگاه منطقه چهاردانگه در دبیرستان حبیبی عدل یک

آزمایشگاه دبیرستان حبیبی عدل یک 

آغازی است برای جاده  موفقیت ها !

یا راه را خواهیم یافت !

یا راه را خواهیم ساخت!

نویسنده : دبیرستان دولتی حبیبی عدل ; ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٧
comment نظرات () لینک